This site will be closing down soon. After 10 years we will be taking it down. We hope it has been useful to you in that time.

Video Playlist for hiendaotk

PHÁP ÂM - THÍCH HUỆ DUYÊN TỤNG PHÁP ÂM - THÍCH HUỆ DUYÊN TỤNG
Hiển Đạo - Lời vàng trong mộng
Hiển Đạo - Vạn niên huynh đệ
Hiển Đạo - RẰM THÁNG MƯỜI
Hiển Đạo - ĐÂU LÀ PHÀM THÁNH
Hiển Đạo - Tiếng Nói Trong H.Sen
Hiển Đạo - HỠI QUÊ NHÀ
Hiển Đạo - ĐÃ CHẾT MÀ SỐNG
Hiển Đạo - TÔI KHÔNG QUÊN
Hiển Đạo - ÁNH SÁNG TỪ BI
Hiển Đạo - ĐƯỜNG GIẢI THOÁT
Hiển Đạo - THẦN CƠ THẬT LUẬN
Hiển Đạo - CON THUYỀN ĐẠI ĐẠO
Hiển Đạo - ĐỜI MẠT PHÁP
Hiển Đạo - LÀ PHẬT TỬ
Hiển Đạo - TÌNH ĐẠO PHẬT
Hiển Đạo - ĐẾN LIÊN HOA
Kinh Pháp Hoa - CD1
Kinh Pháp Hoa - CD2
Kinh Pháp Hoa - CD3
Kinh Pháp Hoa - CD4
Kinh Pháp Hoa - CD5
Kinh Pháp Hoa - CD6
Kinh Pháp Hoa - CD7
Kinh Pháp Hoa - CD8
Kinh Pháp Hoa - CD9
Kinh Pháp Hoa - CD10
Kinh Pháp Hoa - CD11
Kinh Pháp Hoa - CD12
Kinh Pháp Hoa - CD13
Kinh Pháp Hoa - CD14
Kinh Pháp Hoa - CD15
Kinh Pháp Hoa - CD16
Kinh Pháp Hoa - CD17
Kinh Pháp Hoa - CD18
Kinh Hien Ngu
Kinh Niệm Phật Ba La Mật
Tụng Kinh A Di Đà Diễn Kệ
Tụng Kinh Di Giáo
Tụng Kinh Dược Sư
Tg Kinh Phật Đảnh Thủ L.Nghiêm
Tụng Kinh Phật Đảnh Tôn Thắng
Tụng Kinh Phổ Môn Diễn Kệ
Tụng Kinh Thiện Ác Nhân Qủa
Tụng Kinh Vu Lan
Tụng Kinh Địa Tạng
Tụng 48 Nguyện của Phật A Di Đà
Sám Quán Thế Âm
Tụng Kinh Hồng Danh Sám Hối
Tụng Mục Liên Sám Pháp
Tụng Từ Bi Thủy Sám
Sám Hồng Trần
PHÁP THOẠI - THÍCH PHƯỚC ĐỨC PHÁP THOẠI - THÍCH PHƯỚC ĐỨC
HOAN HỶ HẠNH - PHẦN 1
HOAN HỶ HẠNH - PHẦN 2
NIỆM - PHẦN 1
NIỆM - PHẦN 2
VÔ TRƯỚC HẠNH - PHẦN 1
PHÁP THOẠI - THÍCH CHÂN QUANG PHÁP THOẠI - THÍCH CHÂN QUANG
Triết lý về sự chết
ĐẠO VỢ CHỒNG PHẦN 1
ĐẠO VỢ CHỒNG PHẦN 2
Thiền là tương lai nhân loại
Những câu hỏi ý vị
Đất
Thử thách
Ánh sáng Phật về
Hoa sen
Nói chuyện với người tri thức
ANTT Dưới Góc Nhìn Nhân Quả
Cơ hội cho cuộc sống
Ví phỏng c.đời ko bằng phẳng cả
Ngài Xá Lợi Phất vĩ đại
Chính Ta Còn Không Có
Kinh P.Cú 34: Dẫn Nước Đeo Cây
Thú, Người và Thánh
Người phụng sự
Phước bất khả hưởng tận
Ý nghĩa hoa sen
Cẩn thận cũng là đạo đức
Buổi n.chuyện "1000 năm VHTL"
Xây chùa đúc tượng
Đền Phủ Mẫu Thánh
Sạch Sẽ Cũng Là Đạo Đức
Phước no đủ
Kinh Pháp Cú: Khi nữ thần hối hận
Điều sóng thần muốn nói
Ý nghĩa sự Xuất Gia
Tu thế nào cho đúng
Nhớ người tiền kiếp
Phản bội
Thường Bất Khinh
Những tầng bậc tu chứng
Con đường kinh doanh
Kinh Pháp Cú: Bóng người đi theo
Niềm tin và trí tuệ
Người Với Người
Cấu trúc bản ngã
Lợi ích của thiền định
Ý nghĩa sám hối
32 tướng tốt của đức Phật
Hiểu về bản ngã
Tiến trình niệm Phật
Tâm lý đạo đức: Hạnh Chân Thật
Tôn kính Phật bằng trí tuệ
Ta là ai
Làm phước
Triết lý về tiền bạc
Ngu mà biết mình ngu
Kệ Kinh Pháp Cú: Quỷ
Tâm lý đạo đức: Vị tha
Nói chuyện về chủ đề: Nhân quả
Nghiệp của thân
Kinh Pháp Cú: Chết oan
Cách sống tùy duyên
Ý nghĩa cầu siêu
Biết lỗi chính mình
Tâm lý đạo đức: Nóng nảy
Nhân quả học VTV2 Luật Nhân Quả
Ở hiền gặp lành
Nhân quả giàu và nghèo
Bốn lợi ích của Phước
Vì sao ghét,vì sao thương
Cảm tính - Cảm tình - Lý trí - Duy ý chí
Sự khác nhau giữa Phước đức và Công đức
Thiền hóa giải xung đột trong cuộc sống
Biến lý tưởng thành hiện thực
Sự khác nhau giữa Giới luật và Giới cấm thủ
Theo mẹ lên núi,theo cha xuống biển
Kinh Pháp cú: Khất sĩ hạnh lành
Phật ở trong tâm
Giám thiền
Vượt lên khổ vui
Năm ấm ( bản mới)
Đạo làm dân
Ý chí của người tu Thiền 1/2
Ý chí của người tu Thiền 2/2
Thấy sự nguy hiểm trong từng lỗi nhỏ nhặt
Kinh Pháp cú: Thánh và Phàm 1/2
Kinh Pháp cú: Thánh và Phàm 2/2
Lạc quan cũng là đạo đức 1/2
Lạc quan cũng là đạo đức 2/2
Kinh Pháp cú : Chư thiên vỗ tay 1/2
Kinh Pháp cú : Chư thiên vỗ tay 2/2
Tâm lý tuổi trẻ sắp trưởng thành 1/2
Tâm lý tuổi trẻ sắp trưởng thành 2/2
Tất cả chăm lo dạy trẻ 1/6
Tất cả chăm lo dạy trẻ 2/6
Tất cả chăm lo dạy trẻ 3/6
Tất cả chăm lo dạy trẻ 4/6
Tất cả chăm lo dạy trẻ 5/6
Tất cả chăm lo dạy trẻ 6/6
Chia sẻ kinh nghiệm thuyết giảng
Xây ngôi nhà cho đời sau 1/10
Xây ngôi nhà cho đời sau 2/10
Xây ngôi nhà cho đời sau 3/10
Xây ngôi nhà cho đời sau 4/10
Xây ngôi nhà cho đời sau 5/10
Xây ngôi nhà cho đời sau 6/10
Xây ngôi nhà cho đời sau 7/10
Xây ngôi nhà cho đời sau 8/10
Xây ngôi nhà cho đời sau 9/10
Xây ngôi nhà cho đời sau 10/10
Tổ ấm là gì
Trí tuệ phân biệt thiện ác 1/2
Trí tuệ phân biệt thiện ác 2/2
Hoằng pháp: 1.Khái niệm
Hoằng Pháp : 2.Nguồn đạo lý 1/2
Hoằng Pháp : 2.Nguồn đạo lý 2/2
Triết lý về sự đản sanh
Hiền tài
Tu thế nào cho đúng
Phục chấn Thiền phong
Thần Thánh tối cao 1/2
Thần Thánh tối cao 2/2
Tu không chấp pháp môn
Chỗ nương tựa chân thật
Tại sao theo Đạo Phật
Sự liên kết xã hội
Kinh Pháp Cú: Hãy tự làm hòn đảo
Đời sống tinh thần của người cao tuổi
Cơ hội cho cuộc sống
Cầu an đầu năm
Phóng lao 1/6
Phóng lao 2/6
Phóng lao 3/6
Phóng lao 4/6
Phóng lao 5/6
Phóng lao 6/6
Biết tất cả,yêu thương tất cả
Chốn đảo bình yên
Âm siêu dương thới
Chúng sinh cang cường
Phật ở trong tâm
Ý nghĩa tự do là gì
Sự sinh hóa vô cùng của xã hội
Những câu chuyện tản mạn cuối năm
Bậc ứng cúng
Đạo là gì
Tu hành có nhiều nghĩa 1/2
Tu hành có nhiều nghĩa 2/2
Khóa tu mùa hè 2011(Chùa PQ)1/5
Khóa tu mùa hè 2011(Chùa PQ)2/5
Khóa tu mùa hè 2011(Chùa PQ)3/5
Khóa tu mùa hè 2011(Chùa PQ)4/5
Khóa tu mùa hè 2011(Chùa PQ)5/5
Giá trị của sự cưỡng bách trong giáo dục
Sự nghiệp đời người
Quy y Phật là gì
Đạo Phật xuất hiện
Sử dụng năng lực
Yên tâm
Đạo đức người tu : Tiến trình của Tâm 1/2
Đạo đức người tu : Tiến trình của Tâm 2/2
Tượng đức Phật 1/2
Tượng đức Phật 2/2
Quyền lực của Ngân hàng
Kinh Pháp Cú : Thân xác vô thường
Bát chánh đạo : 1.Chánh kiến 1/2
Bát chánh đạo : 1.Chánh kiến 2/2
Bát chánh đạo : 2.Chánh tư duy 1/2
Bát chánh đạo : 2.Chánh tư duy 2/2
Bát chánh đạo : 3.Chánh ngữ 1/2
Bát chánh đạo : 3.Chánh ngữ 2/2
Bát chánh đạo : 4.Chánh nghiệp 1/2
Bát chánh đạo : 4.Chánh nghiệp 2/2
Bát chánh đạo : 5.Chánh mạng 1/2
Bát chánh đạo : 5.Chánh mạng 2/2
Bát chánh đạo : 6.Chánh tinh tấn 1/2
Bát chánh đạo : 6.Chánh tinh tấn 2/2
ĂN CHAY - SỨC KHỎE ĂN CHAY - SỨC KHỎE
Lợi ích việc ăn chay
Ăn chay, dưỡng chất và khí hậu
Lợi ích của sự ăn chay
Ăn uống và sức khỏe - Tịnh Không pháp sư chủ giảng
Người Thanh Niên 101 Tuổi (Cụ Hứa Triết)
Ăn chay - Sống xanh - Để cứu địa cầu Phần 1
Ăn chay - Sống xanh - Để cứu địa cầu Phần 2
Ăn chay - Sống xanh - Để cứu địa cầu Phần 3
Ăn chay - Sống xanh - Để cứu địa cầu Phần 4
Danh ngôn về ăn chay
Tránh Giết Phóng Sanh Ăn Chay Niệm Phật - Ấn Quang Đại Sư
Ăn Chay và Sức Khỏe - Việt dịch: Trần Anh Kiệt
"Chơn lý" Ăn Chay - tổ sư Minh Đăng Quang (13/69 ) - YouTube
Hiểu ăn chay như thế nào?_phần 1_Thích Quang Huệ
Hiểu ăn chay như thế nào?_phần 2_Thích Quang Huệ
PHÁP NGỮ - TUYÊN HÓA THƯỢNG NHÂN PHÁP NGỮ - TUYÊN HÓA THƯỢNG NHÂN
Tiểu Sử / Sơ Lược
(1-2) Cuộc Đời và Đạo Nghiệp
(2-2) Cuộc Đời và Đạo Nghiệp
Một ngày tu ở Vạn Phật Thánh Thành
Những Thai Nhi Vô Tội
50 Hiện Tướng Ấm Ma
(1-2) Quyển 01 - Kinh Thủ Lăng Nghiêm
(2-2) Quyển 01 - Kinh Thủ Lăng Nghiêm
Quyển 02 - Kinh Thủ Lăng Nghiêm
Quyển 03 - Kinh Thủ Lăng Nghiêm
Quyển 04 - Kinh Thủ Lăng Nghiêm
Quyển 05 - Kinh Thủ Lăng Nghiêm
Quyển 06 - Kinh Thủ Lăng Nghiêm
Phần 1 - Từ Hư Không Trở Về Hư không
Phần 2 - Từ Hư Không Trở Về Hư không
Khai Thị - Quyển 1
Khai Thị - Quyển 2
Khai Thị - Quyển 3
Khai Thị - Quyển 4
Khai Thị - Quyển 5
Khai Thị - Quyển 6
Giảng Giải Kinh Phật Thuyết A Di Đà
Ngữ Lục của Hòa Thượng Tuyên Hóa
Ngữ Lục của Hòa Thượng Tuyên Hóa
Bát Nhã Tâm Kinh Giảng Thuật
Luận Đại Thừa Trăm Pháp Minh Môn
Phẩm Phổ Môn Bồ Tát Quán Thế Âm
Kinh Tứ Thập Nhị Chương - Giảng Giải
Kinh A Di Đà - Giảng Giải
Kinh Kim Cang
Kinh Thủ Lăng Nghiêm
Chú Đại Bi
Gậy Kim Cương Hét - Phần 1 & 2
PHÁP THOẠI - THÍCH CHÂN TÍNH PHÁP THOẠI - THÍCH CHÂN TÍNH
Đừng Để Tâm Nhỏ Hẹp
Thất thánh tài
Tổn thất lớn nhất
Tu như trồng cây
Cư sĩ cấp cô độc
Khó vẫn làm được
Hoằng Pháp Viên
Nơi kết nối tin yêu
Thường Hành Chánh Niệm
Dân hòa nước mạnh
Tết Nguyên đán Việt Nam
Người điêu khắc tượng
Người chăn bò
Hoằng pháp lợi sinh
Điều kiện sanh về lạc quốc
Con Phật con ma
Bốn phương pháp cảm hóa lòng người
Biết lỗi nên sửa
Họa Phước Khôn Lường
Phước Duyên .
Gương xưa .
Thiên tai
Tìm cầu hạnh phúc.
Mắt thương nhìn đời.
Đi về đâu
Đẹp người đẹp nết .
Tình thương cao cả
Nuôi dưỡng thân tâm.
Quán sát âm thanh .
Cúng dường .
Nhìn Lại
Ai Cũng Là Phật
Vẫn còn hạnh phúc
Buông xuống
Đường về cội giác
Mục đích đến chùa
Bảy pháp đoạn phiền não
Tịnh Khẩu - Tịnh Tọa
Trâu ơi
Đẹp người đẹp nết
Trọn Kiếp Con Người
Sở Trường Người Xuất Gia
PHÁP THOẠI - SƯ CÔ NHƯ THỦY PHÁP THOẠI - SƯ CÔ NHƯ THỦY
Ngày 2/7,Tu Viện Minh Giác, Úc Châu
Ngày 3/7,Tu Viện Minh Giác, Úc Châu
Tại Phương Tịnh Niệm Phật Đường, Úc Châu
Tại Tịnh Liên Thất, Úc Châu
Tam Quy Ngũ Giới
Giải Đáp Câu Hỏi (Chùa Phước Tường, Úc Châu)
Ngày 14/5, Tu Viện Minh Giác, Úc Châu
Pháp Thoại tại Úc châu - Kỳ 1
Pháp Thoại tại Úc châu - Kỳ 2
Pháp Thoại tại Úc châu - Kỳ 3
Click a link in the list to play a video.
Get Flash Version